Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem w Polsce. Powstał w 1932 roku, ale niektórzy jego początki upatrują już w 1921 roku, kiedy do powstał rezerwatu, który w 1947 roku podniesiono do rangi parku narodowego. Warto podkreślić to, że jego powierzchnia wynosi 10517 ha, z czego 5726 ha podlega ścisłej ochronie. Ponadto siedzibą parku jest Białowieża, która znajduje się na terenie Parku Pałacowego.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć to, że symbolem parku jest żubr, który znajduje się w jego emblemacie. Oczywiście, Białkowski Park Narodowy wyróżnia się unikatową szatą roślinną, w związku z czym został wpisany w 1977 r. na listę rezerwatów biosfery M&B, a od 1979 r. figuruje na liście światowego Dziedzictwa Ludzkości (UNESCO). W 1997 r. otrzymał również, jako pierwszy w Polsce Dyplom Europy. Nie ulega wątpliwości to, że do najpiękniejszych części parku należy Obszar Ochrony Ścisłej. Przede wszystkim, obejmuje on fragmentu naturalnego lasu nizinnego o cechach lasu pierwotnego. Współcześnie park składa się z trzech jednostek administracyjnych: Obrębu Ochronnego Sierchanowo (wraz z Parkiem Pałacowym), Obrębu Ochronnego Hwoźna oraz Ośrodka Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów).

Warto podkreślić to, że w Białowieskim Parku Narodowym czeka na turystów wiele atrakcji, dlatego jest on rok rocznie odwiedzany przez ok. 140000 osób. W pierwszej kolejności należy tu powiedzieć o Rezerwacie Pokazowym Żubra, który jest położony przy szosie Hajnówka-Białowieża. Otóż, w rezerwacie, który bardzo przypomina środowisko naturalne, może zachwycać się pięknymi żubrami, konikami polskimi typu tarpana, łosiami, jeleniami, sarnami, dzikami, żubroniami, wilkami oraz rysiami. Kolejną atrakcją turystyczną znajdującą się na terenie parku jest Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży. Mieści się ono przed Parkiem Pałacowym. Możemy w nim podziwiać wiele wystaw, m.in. zbiorowiska leśne, wodne, życie podziemne oraz królestwo owadów i innych bezkręgowców, jak i florę czy faunę puszczy. Wielu wielbicieli posiadają także ekspozycje drapieżników czy ptaków. Z pewnością, podczas zwiedzania dużą rolę odgrywają tu efekty świetlne i dźwiękowe imitujące odgłosy zwierząt.

Nie możemy tu pominąć Parku Pałacowego, który został założony pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. Ponadto, jego powierzchnia rozciąga się prawie na przestrzeni kilometra i zaaranżowany jest w stylu angielskim. A, co ciekawe w parku posadzono drzewa z odległych zakątków świata, które naturalnie obok siebie nie występują. Oczywiście, ogromne wrażenie na turystach robią dęby szypułkowe liczące ponad 300 lat. Oprócz tego na terenie parku zlokalizowany jest najstarszy budynek w Białowieży, czyli drewniany dworek z 1845 roku wraz z zabudowaniami z czasów rezydencji carskiej. Mieści się tam też obelisk z autentycznymi napisami w języku polskim i niemieckim, które opisują zdobycze króla Augusta III wraz z żoną podczas polowania w 1753 r. a, co ciekawe park można zwiedzić, spacerując po okrągłej ścieżce, wzdłuż której postawione są informacyjne tablice dotyczące roślinności, obiektach znajdującej się na terenie parku i historii miasta.

Jak widać, w Białowieskim Parku Narodowym nie można się nudzić, dlatego warto go zwiedzić, gdyż moc wrażeń gwarantowana.