Żubry w Polsce i na świecie

Wstępowanie, ochrona, tryb życia

Żubr to najpotężniejszy ssak lądowy, który nierzadko waży nawet tonę. Oczywiście, wyróżniamy kilka gatunków tych zwierząt,  wśród których na uwagę zasługuje żubr nizinny. Przede wszystkim, przed wojną można go było spotkać w Puszczy Białowieskiej, ale do roku 1920 na tamtejszych terenach nie przetrwał żaden okaz, co było wynikiem kłusownictwa i działań zbrojnych. Poza tym, możemy jeszcze wyróżnić żubry kaukaskie, węgierskie i stepowe, które niestety wyginęły. Obecnie otworzone zostały tylko żubry karpackie i ciągle jeszcze trwają prace nad odtworzeniem żubrów kaukaskich.

Trzeba zaznaczyć to, że żubry są zwierzętami stadnymi, a ich doba dzieli się na 3 etapy: żerowanie, odpoczynek połączony z przeżuwaniem oraz ruch. Na uwagę zasługuje fakt, że stadu przewodniczy krowa, która decyduje, w którym kierunku przemieszczają się wszystkie zwierzęta. Ponadto, żubry uwielbiają się lizać i tarzać, choć ta druga czynność ściśle związana jest z zachowaniami seksualnymi. Nie każdy wie o tym, że krowa w okresie rozrodczym zmienia swój tryb życia. Bywa agresywna, także w stosunku do młodych cieląt. Większość samic osiąga okres aktywności rozrodczej w wieku 3 lat, zwykle rodzi jedno cielę, przeciętnie raz na dwa lata. A, co ciekawe tuż przed połogiem opuszcza stado i wraca do niego dopiero z kilkudniowym cielakiem.

Oprócz tego, żubry są zwierzętami roślinożernymi, dlatego podstawą ich diety są trawy i rośliny zielone. Z pewnością, ulubionym przysmakiem tych ssaków są żołędzie oraz owoce buka. Należy też podkreślić to, że żubry przez kilka dni mogą nie pić wody, w szczególności w czasie deszczowym. Natomiast, kiedy mówimy o zwierzętach przetrzymywanych w ośrodkach zamkniętych, to karmione są one najczęściej paszą. Musimy wspomnieć o tym, że te przepiękne zwierzęta najczęściej możemy spotkać w Puszczy Białowieskiej, na której terenie położony jest Białowieski Park Narodowy. Ponadto, równie licznie występują one w Bieszczadach i na na tamte tereny powróciły dopiero w 1963 roku. Nie możemy tu pominąć także Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej, bowiem tam również występują liczne stada żubrów. Warto również wspomnieć o hodowlach zamkniętych, w których żyją wspaniałe okazy. Godna zwiedzenia jest tu Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie, w której możemy zaobserwować tryb ich życia.

Nie zapominamy także o tym, iż żubry zaliczane są do zagrożonych gatunków, w związku z czym są pod ochroną. Należy powiedzieć o tym, iż żubry w naszym kraju były już chronione od XVI wieku, dlatego Polska ma duży udział w zapobiegnięciu wyginięcia tych potężnych ssaków. Z pewnością, żubr odgrywa też ważną rolę w polskiej kulturze, ponieważ niejednokrotnie zdobi herby miast instytucji czy rodzin. Czasami także upiększa banknoty i monety oraz często widnieje na znaczkach pocztowych. Ponadto, w wielu miejscach, w których niegdyś przebywały żubry, można spotkać pomniki ukazujące te fantastyczne zwierzęta. Przykładowo możemy tu wymienić pomnik żubra w Hajnówce.

#